Skip to content
Home » Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable – Làm chủ Excel ngay hôm nay

Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable – Làm chủ Excel ngay hôm nay

Học Excel online hiệu quả nhanh chóng thông qua những kiến thức được chia sẽ tại website Kienthuccuatoi.com. Bài hướng dẫn học Excel hôm nay có chủ đề Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable. Chúc các bạn học được nhiều kiến thức hay để phát triển bản thân mỗi ngày nhé.

Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable | Học Excel online miễn phí.

Field List sẽ xuất hiện sau khi bạn tạo một PivotTable trong Microsoft Excel. Bạn có thể thay đổi thiết kế của PivotTable của Excel bằng cách thêm và sắp xếp trường của nó.

Microsoft Excel cho Windows

Field List sẽ xuất hiện khi bạn click vào vị trí bất kỳ trong PivotTable. Nếu click vào bên trong PivotTable nhưng không thấy Field List, mở nó bằng cách click vào một vị trí nào đó của PivotTable. Sau đó, PivotTable Tools sẽ hiện trên ribbon, hãy bấm Analyze> Field List.

Field List trong Excel

Field List có một khu vực cho phép bạn chọn các trường muốn hiện trong PivotTable và mục Areas (ở dưới) để bạn sắp xếp những trường này như ý.

See also  Học Excel - Bài 25: Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ - Làm chủ Excel ngay hôm nay
PivotTable Fields

Mẹo: Nếu muốn thay đổi cách hiển thị các phần trong Field List, click nút ToolsTools, rồi chọn bố cục mong muốn.

Bảng công cụ Excel

Thêm và sắp xếp lại các trường trong Field List

Dùng phần trường của Field List để thêm các trường vào PivotTable. Tích ô cạnh các tên trường để đặt những trường đó vào vùng mặc định của Field List.

Lưu ý: Các trường không phải số thường được thêm vào vùng Rows – hàng, trường số được thêm vào vùng Values – Giá trị và phân cấp ngày & giờ Online Analytical Processing (OLAP) được thêm vào vùng Columns.

Dùng phần Areas ở dưới Field List để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách thêm chúng vào giữa 4 trường khu vực.

Các trường đặt ở các vùng khác nhau sẽ hiện trong PivotTable như sau:

 • Các trường vùng Filters hiện dưới dạng bộ lọc báo cáo cấp đầu tiên trên PivotTable:
Filters trong Excel
 • Các trường vùng Columns hiện dưới dạng Column Labels ở trên cùng PivotTables:
Cột Excel

Tùy thuộc vào cấu trúc cấp trường, cột có thể dược lồng vào bên trong cột có vị trí cao hơn.

 • Trường Rows hiện dưới dạng Rows Labels ở bên trái của PivotTable:
Cột Rows trong Excel

Hàng cũng có thể được lồng vào bên trong hàng ở vị trí cao hơn tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp các trường.

 • Trường Values hiện dưới dạng các giá trị số tổng quát trong PivotTable:
Trường Values trong Excel

Nếu có nhiều hơn một trường trong khu vực, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo các trường vào chính xác vị trí mong muốn. Để xóa một trường trong PivotTable, kéo nó ra khỏi phần vùng tương ứng.

See also  Học Excel- Bài 19: Tính toán sự chênh lệch giữa 2 ngày - Làm chủ Excel ngay hôm nay

Microsoft Excel cho web

Nếu workbook mở trong Excel cho web có PivotTable, bạn có thể dùng Field List để thêm, di chuyển hoặc sắp xếp các trường. Nó hiện khi bạn click vào vị trí trí bất kỳ trong PivotTable. Nếu không thấy Field List, thử nhấn chuột phải vào vị trí nào đó trong PivotTable để click Show Field List.

Field List có một phần trường. Tại đây, bạn sẽ chọn trường muốn hiện ở PivotTable và một khu vực kéo các trường giữa các vùng để sắp xếp chúng như ý muốn.

Để thêm trường vào PivotTable, tích ô cạnh tên trường để đặt trường đó vào trong khu vực của phần Areas của Field List. Cụ thể:

 • Các trường không phải số được thêm vào khu vực Rows.
 • Các trường số được thêm vào vùng Values.
 • Các trường ngày & thời gian Online Analytical Processing (OLAP) được thêm vào vùng Columns.

Để xóa trường khỏi PivotTable, chỉ cần bỏ tích bên cạnh chúng.

Dùng phần Areas của Field List để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách kéo chúng giữa 4 vùng.

Microsoft Excel hiện các trường bạn đặt ở những vùng khác nhau trong PivotTable như sau:

 • Trường vùng Filters hiện dưới dạng bộ lọc báo cáo cấp đầu tiên trên PivotTable.
 • Trường vùng Columns hiện dưới dạng Column Labels ở phía trên cùng của PivotTable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp trường, các cột có thể được lồng vào bên trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Trường khu vực Rows hiện dưới dạng Row Labels ở bên trái của PivotTable.
See also  Hàm ConcateNate: Hàm nối chuỗi trong Excel - Làm chủ Excel ngay hôm nay

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp trường, các hàng có thể được lồng vào trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Trường vùng Values hiện dưới dạng các giá trị số tổng quan trong PivotTable.

Nếu có nhiều trường trong một vùng, bạn có thể thay đổi thứ tự bằng cách kéo chúng vào vị trí chính xác. Để xóa một trường, kéo trường đó ra khỏi phần vùng.


Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable rồi nha. Kienthuccuatoi.com tin rằng bạn đã có nhiều kiến thức Excel hữu ích cho công việc của bạn rồi đó. Ngoài học bài học này bạn có thể xem thêm nhiều kiến thức Excel khác tại đây nha: https://kienthuccuatoi.com/kien-thuc-tin-hoc/hoc-excel.

Từ khoá liên quan về chủ đề Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable

#Học #Excel #Bài #Dùng #Field #List #để #sắp #xếp #các #trường #trong #PivotTable.

Chân thành cảm ơn bạn đã xem những kiến thức hữu ích tại website nhé.

Nguồn: download.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.